Bejelentkezés
English
ÉrMeHáló
||
Főoldal

ÉrMe Statútum

 

 

Az ÉrMe célja hálót szőni olyan emberek és szervezetek közé, akik az üzleti életben a keresztény magyarság alapértékeinek megtartásával vesznek részt, s akik számára természetes, hogy az üzleti életben való eredményesség célja nem önmagában a siker, hanem a szűkebb vagy tágabb környezetükben élő rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak és az esélyegyenlőségnek a megteremtése.

 

Ennek alapján az ÉrMe tagjainak négy alapkritériumnak kell megfelelniük:

 

1. Aktívan részt vesznek a gazdasági (üzleti) folyamatokban (legtágabb értelemben véve a gazdasági és üzleti folyamatokat).

2. Magukénak vallják és aktívan igyekeznek megvalósítani a hagyományos keresztény értékrendet a mindennapokban és a gazdasági életben való részvételük során.
3. Magyarnak vallják magukat, és tudnak is magyarul.
4. Az ÉrMében való együttműködésük alapja a keresztény felebaráti szeretet.

 

A szervezet működésének alapelvei, azaz a Keresztény Üzleti Regula:


Tartalmában keresztény: azaz nem tűr meg magán belül semmilyen keresztényietlen magatartást. Sem a szervezet, sem tagjai semmiféle olyan erkölcsi és etikai határt nem lépnek át, amelyik nem méltó a hagyományos keresztény erkölcsiséghez. Etikai kérdésekben az ÉrMe minden tagjának saját belső értékrendje alapján kell döntéseit meghoznia.


Formájában keresztény: azaz a kereszténység formai elemei, ha ökumenikus formában is, de jelen vannak a szervezetben.


Türelmes, nem konfrontatív: azaz ha az ÉrMe egy tagjának a közösség egy másik tagjában bármilyen okból megrendül a bizalma, ezt úgy jelezheti, hogy megszünteti az illetővel való üzleti együttműködést, de nem a kommunikációt. Azonban erre a viselkedésre mást fel nem hívhat, nem buzdíthat. Ha bárkinek az ÉrMe bármely tagjával kapcsolatban bizalmi kérdése merül fel, forduljon a közösség egy olyan tagjához, akinek véleményében bízik, és kérdezze meg őt. A megkérdezett pedig őszintén válaszoljon, vagy ne mondjon semmit.


Nyitott: azaz mindenki, aki magáénak vallja az ÉrMe alapértékeit és megfelel az alapfeltételeknek, szívesen látott tag az ÉrMe soraiban.


Nem kizárólagos: azaz egyrészről a tagok az ÉrMében sem csak az üzlettel foglalkoznak, az ÉrMe aktívan támogatja a tagjai között kialakuló nem üzleti jellegű kapcsolatokat is.
Másrészről az ÉrMéhez való tartozás mellett a szervezet bátorítja tagjait más közösségekben való aktív részvételre is.


Sikerorientált: a szervezet alapcélját tekintve arra jön létre, hogy tagjait az üzleti életben való sikerességben segítse, támogassa. A közös érdek megvalósítása céljából a közösség a tagjaitól a következő viselkedésformákat várja el:


- Együttműködés: tekintettel arra, hogy az alapok (hagyományos keresztény magyarság) és a célok (a gazdasági életben való sikeresség) azonosak, az ÉrMe tagjaitól a lehetőségekhez mért maximális együttműködést várja el.


- Bizalomalapú kapcsolatkialakítás: az ÉrMe tagjai alapvetően bizalommal vannak egymás iránt. A ÉrMéhez való tartozás alapvetően a ráismerés, a megszólíthatóság és a kiépítendő bizalom első lépése.


- Közösséggel szembeni önzetlenség: minden közösség annyit tud tagjainak nyújtani, amennyit tagjai beletettek a közösségbe. Az ÉrMe is.


- Önzetlen kölcsönösségre való törekvés


- Aktivitás: az ÉrMe elvárja tagjaitól a tehetségüktől függő legnagyobb aktivitást.


- Anyagi támogatás: Az ÉrMe elvárja tagjaitól, hogy a közösség által meghatározott célok megvalósulását anyagilag is támogassák.

 

Budapest, 2001. január 12. 

BGA

Segélyakciónk 

Nyitólap
Gyűjtés az ukrajnai menekültek megsegítésére - a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Kárpátalján végzett munkáját támogatja az ÉrMe Hálózat.

Tovább»

Könyvtár 

Ajánlott olvasmányok keresztény vállalkozóknak, cégvezetőknek

Nyitólap

Van, ami még hiányzik a listából? Várjuk olvasóink javaslatait.

Tovább»

ÉrMe Hálózat
ÉrMe Alapítvány
ÉrTe Nonprofit Kft.
Érme Budapest Klub
ÉrMe Páty Klub
ÉrMe Junior Klub
ÉrMe Bakony Klub
ÉrMe Kaposvár Klub
ÉrMe Benedictus Klub
ÉrMe Vác Klub
ÉrMe Építőipari Kerekasztal
Alapinformációk
Rólunk
Bemutatkozó-kiadványunk
ÉrMe-kapcsolat
Honlap-impresszum
Statútum
Statute in English
ÉrMe Brochure
Társadalmi szerepvállalás
Ügyek és projektek
Az üzleti vezető hivatása
Szövetségeseink
ÉrMe-könyvtár
  ©2012 ÉrMe Alapítvány  |  Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Adatvédelem